Nezaradené

Chcem prestať fajčiť

Je elektronická cigareta efektívna pomôcka pre ukončenie závislosti od tabaku?

 

 

Štúdia: 1 z 5 fajčiarov dokáže úplne prestať fajčiť 6 mesiacov po zakúpení elektronických cigariet

Belgická štúdia zverejnená v International Journal of Environmental Research and Public Health zistila, že približne každému piatemu fajčiarovi sa podarí prestať fajčiť šesť mesiacov po zakúpení svojej prvej elektronickej cigarety.

Štúdia s názvom, “About One in Five Novice Vapers Buying Their First E-Cigarette in a Vape Shop Are Smoking Abstinent after Six Months,” sa zamerala na trajektórie fajčenia / vapingu a úspešnosť odvykania od fajčenia po zakúpení prvej e-cigarety v kamenných vape shopoch v belgickom regióne Flámsko.

“ Asi jeden z piatich fajčiarov, ktorí si kúpili svoju prvú elektronickú cigaretu v kamennom vape shope, prestal úplne po šiestich mesiacoch fajčiť.”

Vybraní účastníci štúdie (n = 71) boli požiadaní, aby vyplnili dotazníky hodnotiace ich fajčiarske/vapingové správanie v troch rôznych fázach od času, keď si kúpili svoju prvú elektronickú cigaretu (na začiatku, po troch a po šiestich mesiacoch). Ich správanie bolo biochemicky dodatočne skontrolované pomocou meraní eCO.

Zhromaždené údaje naznačujú, že bolo pozorované zníženie fajčenia o 53% (zo 17 cigariet denne na začiatku na 8 cigariet denne po šiestich mesiacoch), zatiaľ čo eCO pokleslo na 15 ppm. Okrem toho 18% účastníkov prestalo fajčiť úplne (eCO = 2 ppm), ďalších 25% znížilo počet denne vyfajčených cigariet najmenej na polovicu, zatiaľ čo 57% nedokázalo znížiť počet denne vyfajčených cigariet najmenej o 50%.

Tí, ktorí dokázali skončiť, spotrebovali viac e-liquidov

Štúdia tiež zistila, že tí, ktorí dokázali prestať fajčiť, konzumovali viac e-liquidov ako tí, ktorí obmedzili fajčenie, aj tí, ktorí fajčili ďalej. Najdôležitejšie je, že jeden z 5 účastníkov dokázal skoncovať s fajčením. „Asi jeden z 5 fajčiarov, ktorí si kúpili svoju prvú elektronickú cigaretu v kamennom vape shope, prestal po šiestich mesiacoch fajčiť,“ uzavreli vedci.

 

Britská štúdia: Efektívnosť odvykania od fajčenia pri poskytovaní bezplatných e-cigariet fajčiarom

Spojené kráľovstvo je známe svojím relatívne pozitívnym postojom k používaniu elektronických cigariet ako nástrojov na odvykanie od fajčenia. Cieľom súčasnej štúdie bolo zistiť, či je zásobovanie fajčiarov, ktorí chcú prestať fajčiť, bezplatnými elektronickými cigaretami efektívne pri dosahovaní ich cieľov.

Štúdia s názvom, “The Value of Providing Smokers with Free E-Cigarettes: Smoking Reduction and Cessation Associated with the Three-Month Provision to Smokers of a Refillable Tank-Style E-Cigarette,” bola publikovaná v International Journal of Environmental Research and Public Health.

Medián počtu dní v mesiaci, počas ktorých účastníci fajčili, sa tiež znížil z 30 na 13 po 90 dňoch.

Vedci vysvetlili, že doposiaľ sa len veľmi málo štúdií zaoberalo mierami odvykania od fajčenia a zníženia miery fajčenia, ktoré súvisia s poskytovaním bezplatných elektronických cigariet (e-cigariet) fajčiarom.

Na uskutočnenie tejto štúdie bola elektronická cigareta Blu Pro odovzdaná vzorke 72 dospelých fajčiarov s cieľom pomôcť im prestať fajčiť cigarety alebo znižovať ich množstvo počas 90 dní.

Následne sa hodnotili miery abstinencie od fajčenia a denné vzorce fajčenia na začiatku, po 30 dňoch, 60 dňoch a 90 dňoch.

36,5% abstinovalo po 90 dňoch

Vedci zistili, že po 90 dňoch bola úplná abstinencia na hodnote 36,5%, oproti východiskovej hodnote 0%. Frekvencia denného fajčenia sa znížila z 88,7% na 17,5% a medián spotreby cigariet za deň klesol z 15 cigariet na 5. Podobne sa znížil aj medián počtu dní v mesiaci, kedy účastníci fajčili, z 30 na 13, a to po 90 dňoch.

„Na základe týchto výsledkov môžu mať skutočný zmysel služby odvykania od fajčenia a ďalšie služby, ktoré zabezpečujú, aby fajčiari dostali elektronické cigarety s nulovými alebo minimálnymi nákladmi aspoň na krátke obdobie,“ uzavreli vedci.

Dodatočné informácie

Ak fajčíte, tak prestaňte. Za žiadnych okolností si nemyslite, že elektronická cigareta je bez rizika alebo zdraviu prospešná. Najprv vyhľadajte svojho lekára a skúste odbornú pomoc pri skončení so závislosťou na tabaku.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *